Elinajanodote ja kuolinsyyt

Tämänkertainen lyhyt kirjoitus käsittelee elinajanodotetta ja kuolinsyitä. Vastasyntyneen elinajanodote Suomessa vuonna 2015 oli miehille 78,5 vuotta ja naisille 84,1 (Tilastokeskus). Elinajanodotte kertoo vuosien lukumäärän, jonka vastasyntyneen voidaan keskimäärin odottaa elävän kuolleisuuden pysyessä nykyisellä tasolla.

Moni kuitenkin kuolee useita vuosia ennen tai jälkeen odotettavissa olevan eliniän. Riski sille, että henkilö kuolee tiettynä hetkenä on luonnollisesti riippuvainen henkilön iästä. Kuolemanvaara on tilastollinen käsite, jolla viitataan todennäköisyydelle sille, että henkilö kuolee ennen seuraavaa syntymäpäiväänsä. Esimerkiksi todennäköisyys sille, että henkilö kuolee ennen seuraavaa syntymäpäiväänsä on 20-vuotiaana 0,04 %, 40-vuotiaana 0,11 %, 60-vuotiaana 0,64 % ja 80-vuotiaana 4,36 %. Kuolemanvaaraan vaikuttaa sukupuoli: miesten riski kuolla vuoden sisällä on aina suurempi kuin naisilla.

Hyödyntämällä Tilastokeskuksen kuolemanvaaralukuja olen rakentanut alla olevan interaktiivisen kuvaajan. Kuvaaja kertoo kuinka moni kuolee ennen tiettyä ikävuotta ottaen huomioon annettu ikä ja sukupuoli, mikäli kuolleisuus pysyy vuoden 2015 tasolla. Kuvaaja listaa myös yleisimmät kuolinsyyt, jotka perustuvat Tilastokeskuksen kuolemansyytilastoihin. Kuvaajan avulla lukija voi esimerkiksi arvioida, kuinka todennäköisesti hän on hengissä 80-vuotiaana, sekä mitkä syyt koituvat merkittävimmiksi tappajiksi ennen tuota ikää. Käyrä katkeaa 99 ikävuoteen, sillä Tilastokeskus ei tilastoi kuolemanvaaralukuja tämän jälkeen.Kuvaajan pyörittely paljastaa muutamia faktoja suomalaisten kuolleisuudesta. Ensinnäkin, kuten tiedetään, naiset elävät keskimäärin miehiä pidempään. Esimerkiksi 30-vuotiaista miehistä puolet on kuollut 82 ikävuoteen mennessä, kun vastaavan ikäisistä naista puolet on kuollut 87 ikävuoteen mennessä. Miesten kuolemista toisaalta merkittävämpi osa olisi estettävissä, sillä tapaturmat, väkivalta ja alkoholi tappaa miehiä selkeästi naisia useammin erityisesti nuoremmissa ikäluokissa. Mitä vanhemmaksi mies selviää hengissä, sitä pienempi on sukupuolten väliset eliniänodotteet vuosissa. Puolet 80-vuotiaista miehistä on kuollut 88 ikävuoteen mennessä ja vastaavasti puolet 80-vuotiaista naisista on kuollut 90 ikävuoteen mennessä.

Artikkelin lähteet: Tilastokeskus kuolleet 2015; Tilastokeskus kuolemansyytilastot 2015

1 comment

Jännästi derivaatta muuttuu tuossa vähän 90 ikävuoden jälkeen. Eli jos elää sinne asti niin kuoleman todennäköisyys rupeaa pienemään. Jos olettaa että tangentin muutos jatkuu samanlaisena niin siinä sadan vuoden jälkeen on aikalailla kuolematon ja sen jälkeen rupee jo kuolleet heräämään henkiin.

Vastaa