Vaihtoehdot yritysrahoitukselle

Tähän pieneen oppaaseen on koottu kaikki olennaisimmat tiedot siitä, millaisia eri vaihtoehtoja yrittäjillä ja yrityksillä on yritysrahoituksen saamiseksi. Listasta löytyy vaihtoehtoja myös tuleville yrittäjille, jotka suunnittelevat yritysrahoituksen hakemista joko uuden yrityksen perustamiseen tai jo toiminnassa olevan liiketoiminnan kasvattamiseen.

Yritysrahoitusta pankista

Monet aloittavat yritysrahoituksen hakemisen pankista, mikä on tänä päivänä edelleen kaikkein tunnetuin yritysrahoituksen lähde. Yrityslainan myöntämiseksi pankit vaativat lainaa hakevilta yrityksiltä erilaisia kriteerejä, kuten yrityksen luottokelpoisuutta, vakuuksia sekä selvityksiä yrityksen tuloista ja menoista. Pankki esimerkiksi selvittää ennen lainahakemuksen hyväksymistä yrityksen tai yrittäjän takaisinmaksukyvyn. Jos luottotiedoissa on merkintöjä, lainan saaminen vaikeutuu huomattavasti.

Vakuudellisen yrityslainan saamiseksi lainanhakijan on esitettävä pankille myös vakuuksia. Vakuuksina voivat toimia esimerkiksi yrittäjän henkilökohtainen omaisuus, kuten asunto tai arvopaperiomistukset. Vakuudet toimivat lainanhakijan lupauksena pankille lainan takaisinmaksusta. Jos lainan takaisinmaksu syystä tai toisesta vaikeutuu, voi pankki tässä tapauksessa lunastaa vakuuden itselleen vähentäen näin luottotappion riskiä. Tästä syystä vakuudellisten lainojen korot ovat vakuudettomien lainojen korkoja huomattavasti alhaisempia.

Yritysrahoitusta yksityiseltä rahoituslaitokselta

Yksityiset rahoituslaitokset voivat myös myöntää vakuudetonta yrityslainaa. Tässä tapauksessa lainan hakeminen ja saaminen on vakuudellista pankkilainaa huomattavasti helpompaa, sillä sitä voidaan hakea suoraan verkossa, jolloin lainarahat voidaan siirtää yrityksen tilille jopa saman vuorokauden sisällä.

Nämä lainat ovat vakuudellisia pankkilainoja kalliimpia, sillä luottotappion riski on rahoituslaitokselle tällöin suurempi. Samalla alan kova kilpailu ja uudet korkokattolait ovat kuitenkin laskeneet vakuudettomien lainojen korkoja huomattavasti. Vakuudeton laina voikin olla varteenotettava vaihtoehto niille yrityksille, jotka eivät syystä tai toisesta täytä pankkien asettamia ehtoja.

Joukkorahoitus

Joukkorahoitusta voidaan hakea lainaa tai sijoittamista varten. Joukkorahoituksen avulla yritykselle kerätään tietty summa rahaa useammalta eri sijoittajalta. Jos rahoitusta on haettu lainan muodossa, yritys maksaa joukkorahoituksesta korkoa lainaajille.

Jos kyseessä on taasen sijoitusmuotoinen joukkorahoitus, rahoitusta saava yritys tarjoaa sijoittajille vastineeksi rahoituksesta esimerkiksi yrityksen omia osakkeita tai muita arvopapereita. Tässä tapauksessa joukkorahoitukseen sijoittaneista tulee samalla yrityksen omistajia, pienemmissä tai suuremmissa määrin.

Vakuutusyhtiöt

Myös vakuutusyhtiöt voivat tarjota yrityksille rahoitusta joko takaisinlainana tai sijoituslainana. Takaisinlainan avulla yritys voi lainata liiketoimintaansa varten jo maksetuista vakuutusmaksuista kertyneen rahaston. Takaisinlaina on vakuudellinen laina ja vakuutena siinä voidaan käyttää esimerkiksi pankin myöntämää takausta.

Sijoituslaina puolestaan mahdollistaa yksittäisten yritykseen käyttöön hankittujen tuotteiden ja tarvikkeiden oston ilman, että yrityksen tarvitsisi turvautua omiin tulonlähteisiin. Sijoituslainalla voidaan tarkoittaa myös niin kutsuttua välirahoitustuotetta, kuten pääomalainaa.

Pääomarahoitus

Pääomarahoitus tarkoittaa nimensä mukaisesti sitä, että sijoittaja sijoittaa pääomaa yritykseen. Vastineeksi rahoituksesta sijoittaja voi saada omistusosuuden siitä yhtiöstä, jonne hän on sijoittanut rahaa.

Pääomarahoituksen osuus uusissa yrityksissä on kasvanut, sillä monet sijoittajat ovat osoittaneet tänä päivänä suurta mielenkiintoa rahoittaa pääomallaan myös pienempiä kasvavia yrityksiä nopeassa nousukiidossa olevilla aloilla.

Factoring-rahoitus

Suomessa Factoring-rahoituksella tarkoitetaan pääasiassa yrityksen käyttöpääomatarpeen täyttämistä ja maksuvalmiuden parantamista niin, että rahoitusta hakeva yritys panttaa luottoa vastaan myyntisaataviaan joko pankille tai muulle rahoitusyhtiölle. Samalla myyntisaatavat toimivat rahoituksen vakuutena. Yksi yleisimmistä Factoring-rahoituksen muodoista on pankkien ja muiden rahoituslaitosten myöntämä limiittilaina.

Julkisyhteisöt ja valtion rahoituslaitokset

Myös monet julkisyhteisöt, kuten ELY-keskus, Finnvera ja Business Finland, voivat rahoittaa yritysten toimintaa. Finnvera tarjoaa rahoitusta esimerkiksi uuden yrityksen perustamiseen sekä jo olemassa olevan yrityksen laajentamiseen ja kehittämiseen.

Business Finland puolestaan myöntää yritysrahoitusta erityisesti pk-yrityksille muun muassa yritystoiminnan tutkimukseen, tuotteiden kehitykseen sekä liiketoiminnan laajentamiseen. Lisäksi pk-yritykset voivat hakea rahoitusta ELY-keskukselta (Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus), joka myöntää yritysrahoitusta muun muassa jo olemassa olevan liiketoiminnan kehittämiseen sekä maaseudun elinvoiman lisäämiseen.

Leslie

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *