Autoilu Suomessa osa 1 – ajokilometrit vuodessa

Autoilu Suomessa osa 1 – ajokilometrit vuodessa

Mikäli googlaus-taitoihini on uskominen, kunnollista tilastoa tai tutkimusta koskien henkilöautojen keskimääräisiä ajokilometrejä Suomessa ei ole helposti saatavilla. Eräässä lehtijutussa viitataan Autoliiton lukuun, jonka mukaan suomalaiset ajavat keskimäärin 16 000 kilometriä vuodessa. Toisessa jutussa taas Motivan asiantuntija väittää keskimäääräisten ajokilometrien olevan 18 000 vuodessa. Tässä kaksiosaisen artikkelisarjan ensimmäisessä osassa lähdenkin selvittämään, kuinka paljon Suomessa oikein ajetaan ja miten nämä ajokilometrit jakautuvat.

Aineistosta

Trafi julkaisee tietoja liikennekäytössä olevista ajoneuvoista ylläpitämänsä ajoneuvoliikkennerekisteristä avoimena datana. Trafin tilaston mukaan heinäkuussa 2017 Suomessa oli kaiken kaikkiaan liikennekäytössä 5,1 miljoonaa ajoneuvoa. Näistä rekisteröidyistä ajoneuvoista yksityiseen käyttöön tarkoitettuja henkilöautoja (pl. museoajoneuvot) on yhteensä 2,6 miljoonaa kappaletta. Tässä artikkelissa keskityn juurikin näihin henkilöautoihin, kun tarkastelen keskimääräisiä ajokilometrejä. Tarkastelussa ei ole siis mukana taksit, vuokra-autot, poliisiautot ym. vastaavat ajoneuvot.

Aineistosta löytyy kunkin auton mittarilukema sekä käyttöönoton päivämäärä. Näiden kahden tiedon perusteella on mahdollista arvioida autokohtaisesti vuosittain ajetut kilometrit. Mittarilukema on edellisen katsastuksen mittarilukema. Tällöin valitettavasti suurimmalle osalle alle kolme vuotta vanhoista autoista ei voida laskea ajettuja kilometrejä, sillä ensimmäinen pakollinen määräaikaiskatsastus tulee tehdä, kun auton käyttöönotosta on kolme vuotta. Toisaalta voisi olettaa, ettei vuosittaisissa ajomäärissä ole suurta eroa riippuen siitä, onko auto yli tai alle kolme vuotta vanha.

Tässä artikkelissä esitettävät vuotuiset ajokilometrit kertovat, kuinka paljon autolla on keskimäärin ajettu sen siihenastisen elinkaaren myötä. Toisin sanoen Trafin aineiston avulla ei ole mahdollista arvioida, kuinka paljon kullakin autolla on ajettu esimerkiksi edellisen 12 kuukauden aikana.

Keskimääräiset ajokilometrit ja niiden jakauma

Keskimääräisellä suomalaisella autolla ajetaan laskielmieni perusteella 16 800 kilometriä vuodessa. Tämä luku osuu juuri sopivasti Autoliiton sekä Motivan asiantuntijan arvioiden välille. Pelkkää keskiarvoa kiinnostavampi tieto on kuitenkin se, miten ajokilometrit jakautuvat autojen kesken:

Persentiilillä viitataan siihen kilometrimäärään, jonka alle jää tietty prosenttiosuus autoista. Kuviosta esimerkiksi näkee, että vähiten ajetulle 20 prosentille autoista kertyy vuosittain ajoa enintään 10 100 kilometriä. Vastaavasti eniten ajetulla 20 prosentilla autoista ajetaan yli tuplasti enemmän eli vähintään 22 500 kilometriä vuosittain.

Ajokilometreissä on siis selkeästi hajontaa autojen välillä. Yksi oleellinen erottava tekijä ainakin mielikuvien tasolla autojen välillä on merkki. Alla on kuvio keskimääräisistä vuotuisista ajokilometreistä 25 yleisimmän automerkin osalta. Nämä merkit kattavat 97 % tarkasteltavista henkilöautoista Suomessa.

Kuvioista huomaa, että osalla automerkeistä ajetaan selkeästi keskimääräistä enemmän. Eniten ajetun viiden kärki koostuu perinteisimmistä premium-merkeistä (Mercedes-Benz, Volvo, BMW, Audi) sekä Škodasta. Useimpien merkkien välillä ei kuitenkaan ole valtavia eroja mitä tulee ajokilometreihin. Vähiten ajettujen joukosta erottuvat muista erityisesti Fiat sekä Suzuki. Keskiverto Fiatille kertyy vuodessa vain runsaat puolet tyypillisen Mersun ajokilometreistä.

Alueellinen jakauma

Intuition mukaan ajokilometrejä pitäisi kertyä enemmän maaseudulla, jossa etäisyydet ovat pitkät sekä julkinen sisäinen liikenne surkea. Katsotaan siis, miltä keskimääräisten ajokilometrien jakauma näyttää Suomen kartalla:

(Jos kartta ei lataudu kunnolla, kannattaa yrittää ladata sivu uudelleen)

Maantieteellinen tarkastelu osoittaa, etteivät ajokilometrit noudata täysin selkää jakoa kaupunkien ja maaseudun välillä. Esimerkiksi Oulussa ja Kuopiossa ajetaan enemmän kuin useissa pienissä maaseutumaisissa kunnissa. Eniten ajetaan Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa sijaitsevissa kunnissa. Kaikista kunnista eniten ajoa kertyy Utsjoella (21 300 km/vuosi). Utsjoen sijoitus on varsin järkeenkäypä ottaen huomioon, että se on Suomen harvimmin asuttu kunta Savukosken jälkeen.

Jyväskylän eteläpuolella sijaitsevissa kunnissa ajetaan jo pääasiassa vähemmän. Vähiten ajokilometrejä kertyy Etelä-Karjalan, Varsinais-Suomen ja Pohjanmaan maakunnissa. Vähiten autoilevan kunnan tittelin jakaa kolme kuntaa: Turku, Hanko ja Pietarsaari (14 700 km/vuosi). Hangon ja Pietarsaaren sijoitus on kenties hieman yllättävää ottaen huomioon, että ne ovat pikkukaupunkeja, joilla ei ole erityisen keskeinen sijainti.

Lopuksi

Alussa lupailin, että tämä kirjoitus on osa kaksiosaista artikkelisarjaa. Seuraava lähitulevaisuudessa julkaistava osa käsittelee autojen lukumäärää Suomessa. Paljastakoon sen verran, että tulen tarkastelemaan kuinka yleisesti kotitaloudet omistavat autoja eri puolella Suomea ja mitkä asiat mahdollisesti vaikuttavat autojen yleisyyteen.

Artikkelin lähde: Trafin ajoneuvoliikennerekisterin avoin data

Leslie

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *