Tarkastelutaso*

Talotyyppi

*Suosi omistusta: kohtuuvuokran ylärajana neliövuokra, jossa myyntihinta/vuokra -suhdeluku = 20.
Suosi vuokrausta: kohtuuvuokran ylärajana neliövuokra, jossa myyntihinta/vuokra -suhdeluku = 15.

Lähde: Tilastokeskus & omat laskelmat