väestörakenne

Alueellinen väestönkehitys ja ikääntyminen 1973–2016

Käsittelin eräässä taannoisessa artikkelissani väestön ikääntymistä kuntatasolla. Tarkastelun johtopäätös oli se, että maaseutumaiset kunnat ikääntyvät kaupunkimaisia kuntia nopeammin. Tämänkertaisessa lyhyessä artikkelissa palaan tähän aiheeseen hieman eri näkökulmasta. Pyrin yhteen visualisointiin tiivistämään Suomen väestö- ja ikärakenteen reilun 40 vuotisen alueellisen kehityksen.

Jatka lukemista

Posted by NäytäData, 0 comments

Sukupuolijakauma ja -vinouma Suomessa

Tämänkertainen kirjoitus käsittelee sukupuolijakaumaa Suomessa. Artikkelin pääpaino on sellaisissa tapauksissa, jossa tämä jakauma on epätasainen eli vinoutunut. Erityisesti keskityn tähän vinoumaan parinmuodostuksen kannalta eri puolella Suomea. Herkille lukijoille disclaimerina mainittakoon, että tässä yhteydessä parinmuodostusta käsitellään täysin heteronormatiivisesta näkökulmasta.

Jatka lukemista

Posted by NäytäData, 2 comments