ennustemalli

Kunnan suosituimman puolueen ennustaminen

Suomen kunnat poikkeavat toisistaan useilta ominaisuuksiltaan. Myös tässä blogissa olen erilaisten tarkastelujen yhteydessä kiinnittänyt erityishuomiota alueellisiin poikkeamiin ja niiden vertailuun. Kuntien väliset erot voivat esimerkiksi liittyä väestön ikärakenteeseen, asukkaiden koulutusrakenteeseen tai kunnan talouteen ja elinkeinoelämään. Tässä artikkelissa tarkastelen sitä, mitkä kuntien ominaisuudet mahdollisesti vaikuttavat eri poliittisten puolueiden suosioon kuntatasolla.

Jatka lukemista

Posted by NäytäData, 2 comments