Kuukausi: helmikuu 2018

Valtion ansiotuloveron maksajista

Suomessa on viisi tahoa, joiden palveluita rahoitetaan Verohallinnon keräämillä ja tilittämillä veroilla: valtio, kunnat, Kela sekä ev.lut. ja ortodoksinen kirkko. Edellä mainituista instituutioista suurimmat menot ovat valtiolla. Valtion lukuisiin ylläpitämiin palveluihin kuuluvat mm. sosiaaliturva, koulutus ja tutkimus, liikenneverkon ylläpito ja kehitys sekä maanpuolustus. Yksi tärkeä tulonlähde näiden palveluiden rahoittamiselle on valtion ansiotulovero.

Jatka lukemista

Posted by NäytäData, 10 comments

Kirkon jäsenmääristä

Harvalle tulee uutena tietona se, että Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäsenmäärä laskee. Kirkko ei toki ole ainoa instituutio Suomessa, jolla on ongelmia jäsenpidon ja uusien jäsenten houkuttelun kanssa.  Poliittiset puolueet, ay-liike sekä yhdistys – ja järjestötoiminta ylipäänsä ei enää vetoa menneiden vuosikymmenten tavoin suomalaisiin. Tässä artikkelissa keskityn ev.lut. kirkon jäsenmäärän tarkasteluun. Analysoin niin jäsenmäärän kehitystä kuin jäsenyyden nykyistä rakennetta.

Jatka lukemista

Posted by NäytäData, 2 comments

Suomen koulutetuin ikäryhmä

Hiljattain julkaistun Aleksi Kaleniuksen tekemän Talouspolitiikan arviointineuvoston taustaraportin mukaan koulutustason nousu Suomessa on pysähtymässä lähitulevaisuudessa. Kalenius ja Hannu Karhunen kirjoittivat samasta ilmiöstä myös muutamaa kuukautta aiemmin Tilastokeskuksen Tieto & Trendit -julkaisussa. Koulutustason nousun pysähtymisen ennustetaan osuvan 2020-luvun alkuun. Syynä tähän on se, että nykyään nuoret aikuiset eivät kouluttaudu yhtä pitkälle kuin heitä vanhemmat ikäryhmät. Kaikista koulutetuimmaksi ikäryhmäksi jää näillä näkymin 1970-luvun loppupuoliskolla syntyneet. 

Jatka lukemista

Posted by NäytäData, 0 comments